Spise, stor

 • Mestergull Sølv biffkniv i mønsteret Elisabeth ELISABETH Spise, stor Kniv

  ELISABETHSpise, stor

  Elisabeth, Biffkniv

  1.872,-
 • Mestergull Sølv stor spisekniv i mønsteret Märtha MARTHA Spise, stor Kniv

  MARTHASpise, stor

  Märtha, Stor Spisekniv

  1.693,-
 • Mestergull Sølv biffkniv i mønsteret Måne MNE Spise, stor Kniv

  MÅNESpise, stor

  Måne, Biffkniv

  2.033,-
 • Mestergull Sølv biffkniv i m?nsteret Fasett FASETT Spise, stor Kniv

  FASETTSpise, stor

  Fasett, Biffkniv

  1.872,-
 • Mestergull Sølv stor spisekniv i mønsteret Valdres VALDRES Spise, stor Kniv

  VALDRESSpise, stor

  Valdres, Stor Spisekniv

  1.619,-
 • Mestergull Sølv biffkniv i mønsteret Anitra ANITRA Spise, stor Kniv

  ANITRASpise, stor

  Anitra, Biffkniv

  1.872,-
 • Mestergull Sølv stor spisekniv i mønsteret Opphøiet Rose OPPHIET ROSE Spise, stor Kniv

  OPPHØIET ROSESpise, stor

  Opphøiet Rose, Stor Spisekniv

  1.693,-
 • Mestergull Sølv biffkniv ikke gjennombrutt i mønsteret Ringebu RINGEBU Spise, stor Kniv

  RINGEBUSpise, stor

  Ringebu, Biffkniv Ikke Gjennombrutt

  1.634,-
 • Mestergull Sølv biffkniv i mønsteret Bankett BANKETT Spise, stor Kniv

  BANKETTSpise, stor

  Bankett, Biffkniv

  1.644,-
 • Mestergull Sølv stor spisekniv i mønsteret Arvesølv ARVESLV Spise, stor Kniv

  ARVESØLVSpise, stor

  Arvesølv, Stor Spisekniv

  1.619,-
 • Mestergull Sølv stor spisekniv i mønsteret Tradition TRADISJON Spise, stor Kniv

  TRADISJONSpise, stor

  Tradition, Stor Spisekniv

  1.619,-
 • Mestergull Sølv stor spisekniv i mønsteret Måne MNE Spise, stor Kniv

  MÅNESpise, stor

  Måne, Stor Spisekniv

  2.033,-
 • Mestergull Sølv biffkniv i mønsteret Oseberg OSEBERG Spise, stor Kniv

  OSEBERGSpise, stor

  Oseberg, Biffkniv

  1.794,-
 • Mestergull Sølv biffkniv i mønsteret Pariser PARISER Spise, stor Kniv

  PARISERSpise, stor

  Pariser, Biffkniv

  2.033,-
 • Mestergull Sølv stor spisekniv i mønsteret Riflet RIFLET Spise, stor Kniv

  RIFLETSpise, stor

  Riflet, Stor Spisekniv

  1.619,-
 • Mestergull Sølv stor spisekniv i mønsteret Konval KONVAL Spise, stor Kniv

  KONVALSpise, stor

  Konval, Stor Spisekniv

  2.033,-
 • Mestergull Sølv spisekniv i mønsteret Bankett BANKETT Spise, stor Kniv

  BANKETTSpise, stor

  Bankett, Stor Spisekniv

  1.619,-
 • Mestergull Sølv stor spisekniv i mønsteret Elisabeth ELISABETH Spise, stor Kniv

  ELISABETHSpise, stor

  Elisabeth, Stor Spisekniv

  2.033,-
 • Mestergull Sølv bifkniv i mønsteret Valdres MARTHINSEN Spise, stor Kniv

  MARTHINSENSpise, stor

  Valdres, Biffkniv

  1.644,-
 • Mestergull Sølv stor spisekniv i mønsteret Odel ODEL Spise, stor Kniv

  ODELSpise, stor

  Odel, Stor Spisekniv

  1.693,-