Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) av 18. juni 2021.

Den 1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Mestergull omfattes av denne loven, og utfører fortløpende aktsomhetsvurderinger og stiller tydelige krav og forventninger til våre leverandører og forretningsforbindelser. Våre aktsomhetsvurderinger inngår i en årlig redegjørelse som offentliggjøres hvert år pr. 30. juni.

Åpenhetsloven gir videre rett til innsyn og personer som ønsker dette, kan sende en skriftlig forespørsel til oss. For mer detaljert informasjon om lovens formål, virkeområde, definisjoner med mer, vennligst se link til Lovdata

Redegjørelse 2023

Mestergull AS omfattes av åpenhetsloven. I denne forbindelse gir vi denne redegjørelse over vårt løpende arbeid for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden. 

  1. Mestergull AS er en frivillig fagkjede i gullsmedbransjen og utfører tjenesteytelser for tilsluttede medlemsbutikker i det norske markedet. Selskapet eies av butikkene i fellesskap og Mestergull AS har 5 egeneide butikker. Virksomhetsområdene til Mestergull AS er flere, men med hovedvekt på produksjon, import og videresalg av smykkevarer samt verkstedfaglige tjenesteytelser rundt dette. Omsetningen i Mestergull AS er sammensatt av egen produksjon samt videresalg av produkter fra anerkjente produsenter i Norge og utlandet. Arbeidet med kartlegging, aktsomhetsvurderinger og tiltak for å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter for arbeidsforhold under åpenhetsloven, er i Mestergull AS forankret i selskapets retningslinjer. Styret er aktiv part i det kontinuerlige arbeidet og arbeider tett med kjedens ledelse om dette.
    .
  2. Det er gjennomført kartlegging og aktsomhetsvurderinger gjennom hele verdikjeden uten at det er avdekket funn av faktiske negative konsekvenser. Dette henger sammen med at Mestergull AS samarbeider med store og anerkjente leverandører, som selv er pådrivere for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  For våre norske handelspartnere gjelder åpenhetsloven begge veier. For våre europeiske handelspartnere gjelder tilsvarende, men her avventes et endelig regelverk etter at EU har etablert nye lover.
    .
  3. Vår ansvarlighet i henhold til åpenhetsloven for å påse og utvikle grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden følges opp på flere fronter. Det presiseres ovenfor våre handelspartnere at Mestergull AS skal fremme gjeldende lovkrav og vil velge sine produsenter og fremtidige handelspartnere basert på dette. Dette formaliseres i form av Code of Conduct dokumenter. Videre vil vi fortsette å besøke produksjonsbedriftene og ved selvsyn påse at forholdene er gode. Våre tiltak forventes å bidra til å redusere risiko, eller å rette opp i faktiske negative konsekvenser i leverandørkjeden.

Åpenhetsloven gir videre rett til innsyn og personer som ønsker dette, kan sende en skriftlig forespørsel til oss. For mer detaljert informasjon om lovens formål, virkeområde, definisjoner med mer, vennligst se link til Lovdata