Faglig

Les våre faglige nyheter

NTH-ringen

Landets mest anerkjente skolering og et bevis på tilhørighet og kompetanse i snart et århundre.

NTH-ringens historie

Ring nummer 1 ble utlevert til en student ved elektrolinjen i 1928.

Produksjon av NTH-ringen

Håndlages på lokalt verksted i Trondheim.