NTH-ringen

Landets mest anerkjente skolering og et bevis på tilhørighet og kompetanse i snart et århundre.

Tekst: Gullsmed Dahlsveen

I snart et århundre har NTH-ringen vært beviset og symbolet på fullført utdannelse som sivilingeniør eller sivilarkitekt ved NTNU.

Faktisk er den en av landets mest anerkjente skoleringer og et bevis på tilhørighet og kompetanse. Ringen er eksklusiv og derfor kun tilgjengelig for de som har rekvisisjon fra NTNU, som viser at man har rett til å bære ringen.

 

Ditt vitnemål i gull

NTH-Ringen er en av landets mest anerkjente skoleringer og et bevis på tilhørighet og kompetanse. Gullsmed Dahlsveen startet sin produksjon av NTH-ringen med enerett fra 1928. Det var også da nummereringen av ringene startet.
Bestill din ring i dag!

#NTHRINGEN

Tag gjerne oss på Instagram @GullsmedDahlsveen når du legger ut bilde av ditt vitnemål i gull.

NTH-ringen ble tidlig på 1900-tallet designet av en arkitektstudent ved daværende NTH. Gullsmed Dahlsveen utviklet ringen videre og startet sin produksjon med enerett fra 1928. Det var også da nummereringen av ringene startet.

Helge Karlgård, som ble opplært ved vårt verksted på produksjon av ringen i 1965, etablerte senere et eget verksted og produserer fortsatt NTH-ringen, kun for Gullsmed Dahlsveen.