Gellners design er preget av kjærligheten til kulturperler og entusiasmen for deres spesielle magi. En kjærlighet som alltid har vært trofast. I dag leder Jörg Gellner, med stor lidenskap, selskapet som var grunnlagt i 1967 av foreldrene Heinz og Tove Gellner.

Gellner er et privat navn og offisielt merke. Begge er uadskillelig knyttet. «Fra dette oppnår vi plikten til å bære et spesielt personlig ansvar for våre ansatte, deres arbeidsstyrke og deres arbeidsplass. For våre forretningsforbindelser preget av forretningsklarhet og mellommenneskelig sannhet, for en fornuftig ressursbruk, som bidrar til å beskytte havets økosystem og dermed  kulturperlenes hjem.»