Angrerett
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted.

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Retur
Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Hvis du angrer på kjøpet, returnerer du dine varer ubrukt og uten skader i originalemballasjen slik at de mottas hos oss senest 14 dager etter mottagelsen. Varer som tilbakesendes uten originalemballasje, viser tegn til bruk eller har skader kan ikke byttes eller returneres. Legg ved angrerettskjema sammen med returforsendelsen.

Last ned angrerettskjema

Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket. Returen sendes til

H. G. Rønning A/S
Fayesgt. 1
3110 TØNSBERG

Husk å legg ved angrerettskjema og kontaktinformasjon slik at vi finner tilbake til din ordre.